WOK TO WALK

חברת א.א.י הנדסה שיפצה את חלל המסעדה WOK TO WALK אנו מלווים את לקוחותינו לכל אורך תהליך הבנייה תוך שקיפות מלאה ועמידה בכל דרישותיהם, אנו עומדים לשירות לקוחותינו גם לאחר מסירת העסק לפתרון כל תקלה או בעיה במקום.